Feltstevne Aron Pk 22.10.06
Myhrerspiten Hokksund
Køen vokser for innmelding
Standplass 1
2 Målgrupper 4 blinker
Standplass 2 og ja dårligste hånd for alle,
 men bra tid 13sekunder
1målgruppe 3 blinker
Det skytes ikke bare med nye moderne våpen.
Faste sikter også her.
3Målgrupper 5 blinker,11sekunder.
Bakerste med rangering.
Bra hull med 45kaliber.
Her var 6 sekundern
2 Målgrupper 2 blinker
2målgrupper 4 blinker,
bakerste målgruppe "vogge"
må følge med her!
3målgrupper 3blinker og "faller"
Anvisning
Så var det liggende!
Liggende 2 målgrupper 5blinker.
8 sekunder
2målgrupper 3 blinker.
10ende standplass
2målgrupper 4blinker.
Helfigur på ca70meter med rangering.