Oslo pistolklubb
Zero Pistolklubb
Aron Pistolklubb
Bærum Pistolklubb
Modum Pistolklubb
O.K.T.S
Oppegård Skytterlag
Oscarsborg Pistolklubb
Lillestrøm Pistolklubb
Sandefjord Pistolklubb
Larvik Sportskyttere
Hamar IL Pistolgruppa
Brummundal Pistolklubb
Ringerike Pistolklubb
Elverum Pistolklubb
Norske Officerers Pistolklub Dal
Porsgrunn Pistolklubb
Hokksund Pistolklubb
Askim Pistolklubb
Mysen Pistollag
Lena Sportskyttere
Eidskog Pistolklubb
Tønsberg og omegn Pistolklubb
Norske Officerers Pistolklub Oslo
Trondheims Pistolklubb
Nord Odal sportskyttere
Nordmarkens Pistolskytteklubb
Årjang
Øverby Pistolklubb
Strømstad
Svensk Sportskytterforbund
Mr.Baumanns Skyteside
Dan frodes Skyteside
Feltskyting.com
Norsk Våpeneierforbund
Arnes`s Pistolskyttesida
Våpen & Juss
Politiets Nettportal
Våpendeklaration&Våpenpass
Norges Siluettforbund
Pistolskyting.com
Siluetten Nr:1 2006
Norsk Svartkruttunion
Scandinavian Weternshooters
F.S.U.
Sluttstykke Forum
De Danske Skytterforeninger
Dansk Skytteunion
Dansk Sportskytteforbund
Hedrum sportskyttere
Dansk forum
Svensk Forum
Ørland Pistolklubb
Siluetten Nr:2 2006
Siluetten Nr: 1 2007
Sarpsborg Pistolklubb
Gjøvik Pistolklubb