Resultatliste stevne 03024.

Arrangør:            Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag.
Stevnedato:          24.08.2006
Bane:                Maridalen.
Dommere:             Arne Lidwin og Hugo Haug.
Stevneleder:         Arne Lidwin
Start kr 40,-.       11 deltakere.
Ingen premiering.Klasse B                                Press  Duell  Sum

Kristian Baumann-V50          Oslo PK     278   277   555    48 47 47 43 47 46 48 45 46 46 47 45
Terje Storholt-V50            Oslo PK     266   281   547    47 43 46 40 45 45 46 49 47 45 50 44
Hugo Haug                     OKTS        270   274   544    49 43 44 45 46 43 49 46 47 39 46 47

Klasse C

Arne Lidwin                   OKTS        268   258   526    39 46 46 47 45 45 44 47 40 46 41 40
Ole Paulsen-V60               Oslo PK     266   259   525    47 47 40 43 48 41 47 39 45 41 44 43

Klasse D

Svein Åge Olsen               Oslo PK     265   276   541    44 41 47 45 42 46 46 48 45 43 46 48
Erik Borgen                   Oslo PK     267   268   535    43 47 47 42 47 41 46 39 47 47 47 42
Kjetil Thorsen                Oslo PK     252   244   496    44 48 43 42 41 34 46 40 39 42 38 39
Pål Otto Sørensen             OKTS        236   258   494    45 35 29 43 42 42 42 44 46 43 41 42
Rune Grønn                    OKTS        246   246   492    39 35 42 43 44 43 43 40 37 40 42 44
Knut Ring                     Zero PK     200   214   414    24 30 31 42 37 36 37 45 34 20 37 41