Resultater 2007        
Oslo Sk.Krets 5.2.07
Hovedstadserien 1
Ekeberg
Zero Pk
10 på topp bane
Hovedstadserien 2007
Oslo Sk.Krets 6.3.07
Hovedstadserien 2
Ekeberg
Felt Porsgrunn Pk
Lillegårdsæter
01.04.07
Felt Øverby Pk
09.04.07 Strømstad
Oslo Sk.krets 11.04.07
Hovedstadserien 3
Ekeberg
Felt Oppegård Pk
22.04.07 Kurud
Felt Hokksund Pk
06.05.07 Myhrerspiten
Felt Bærum Pk
06.05.07 Løvenskiold
Hurtig-fin O.k.t.s
10.05.07 Maridalen
Felt Hamar IL
13.05.07Terningmoen
 Elverum
Felt N.O.P Dal
12.05.07 Sessvollmoen
Felt Porsgrunn Pk
20.05.07 Lillegårdsæter
Felt Eidskog Pk
19.05.07 Revlemoen
Siluettpistol
23.05.07 O.K.T.S
Maridalen
Felt N.O.S.S
26.05.07 Slettholen
Nord-Odal
Felt Zero Pk
03.06.07 Sollihøgda
Siluettpistol
13.06.07 O.K.T.S
Maridalen
Nm Felt Sandnes07
Grovpistol
Nm Felt Sandnes 07
Finpistol
Nm Felt Sandnes 07
Revolver
Nm Felt Sandnes07
Militær
Felt OPK 26.07.07
Løvenskiold
Felt Hokksund Pk
02.09.07 Myhrerspiten
Oslo Sk.krets 20.09.07
Hovedstadserien 4
Ekeberg
Klubbmesterskap
22.09.07 Høgåsbanen
Sollihøgda
Felt Larvik Sportskyttere
16.09.07
Vestmarka